Zajęcia te, oprócz rozwoju zdolności manualnych i poznawaniu nowych technik artystycznych oraz środków plastycznych, mają na celu pomóc ich uczestnikom w wybraniu przyszłej drogi życiowej. Podczas tego kursu uczniowie wprowadzani są w meandry sztuki rysunku i malarstwa, rzeźby oraz grafiki warsztatowej. Młodzi ludzie poszukują środków wyrażania swych emocji i przemyśleń, pragną poznawać nowe zjawiska i doskonalić swoje zdolności. Jeżeli Twoje dziecko interesuje się sztuką, lubi rysować lub wie już, że chce związać swoją przyszłość ze sztukami wizualnymi, te zajęcia są właśnie dla Niego. Praca w małych grupach umożliwia nam indywidualne podejście do każdego z kursantów i dołożeniu wszelkich starań w jego rozwoju artystycznym i osobistym.

Jedne zajęcia trwają 2 godziny zegarowe i odbywają się raz w tygodniu.